clock
pon-pt 9:30-20:00
phone

ul. Pomorska 41
Łódź

phone

Ogniskowa 16
Łódź

phone
Medycyna estetyczna
info

Torakochirurgia:

obraz(1)

Prof dr hab.n.med. Józef Kozak – torakochirurgia

Kierownik Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji oddechowej.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizacje z chirurgii oraz chirurgii klatki piersiowej. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2006 r. tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2011 r. stopień naukowy profesora. Jego dorobek obejmuje ponad 300 prac naukowych – artykułów, rozdziałów w podręcznikach, monografii, doniesień zjazdowych, streszczeń i ekspertyz. Prof. Kozak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz członkiem-założycielem sekcji: Chirurgii Wojskowej, Viscerosytnezy. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pneumonologicznego oraz członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgicznego i Polskiej Grupy Raka Płuca. Od 1998 r. jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego (ESTS). Od 1997 r. do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie torakochirurgii. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania w praktyce lekarskiej i pracy naukowej jest wideochirurgia, leczenie chorób infekcyjnych klatki piersiowej, leczenie zwężeń tchawicy i dużych oskrzeli, leczenie raka płuca, raka przełyku, diagnostyka cienia okrągłego płuca, leczenie obrażeń klatki piersiowej oraz chirurgia klatki piersiowej.

Call Now Button